Kian Karaman Corporation

اکسپو فارسی نیلوفر

  وقتی جهان به هم نزدیک شود، فردای بهتری خلق می شود   نمایشگاه جهانی

لوبیا قرمز قرقیزستان

لوبیا قرمز قرقیزستانی: لوبیا قرمز یک گیاه کوهنوردی یک ساله با گل های زیبا، غلاف

شکر و انواع آن

روش تولید شکر برای تولید شکر ابتدا چغندر یا نیشکر کشت شده برداشت شده و

انواع برنج ویتنامی و خصوصیات آن

انواع برنج ویتنامی و ویژگی های آن: برنج بر اساس دانه بندی به سه نوع

انواع زعفران ایرانی و نکات آن

انواع زعفران ایرانی و نکات آن

انواع زعفران ایرانی و نکات آن: گیاه زعفران (Crocus stativus) در همه جا رشد نمی

Kian Karaman Corporation