kiankaramanco

نحوه صدور فاکتور رسمی صادرات

نحوه صدور فاکتور رسمی صادرات

1. صادر کننده / فرستنده:Exporter /Consigner   جزئیات طرف ارسال کننده کالا در این ستون ذکر می شود. نام و آدرس کامل فرستنده با نام کشور ذکر شود.

2. گیرندهConsignee : مشخصات طرفی که محموله به او حمل می شود ذکر می شود. به طور معمول، جزئیات خریدار خارج از کشور ذکر می شود. در برخی موارد، هنگامی که اعتبار اسنادی درگیر می شود، نام بانک به عنوان گیرنده ذکر می شود که با “به سفارش…”  To the order of… شروع می شود. اگر بار در مقصد مجدداً به شخص ثالث فروخته شود، می توان از ستون مذکور به عنوان “برای سفارش” To Order نام برد.

3. خریدار :Buyer در برخی موارد، گیرنده ممکن است خریدار واقعی نباشد. سپس جزئیات خریدار غیر از گیرنده ذکر شده است.

4. شماره و تاریخ فاکتور :Invoice Number and date این شماره، شماره سریال معامله فروش است که توسط فروشنده استفاده می شود. این شماره مرجع است که در بسیاری از موارد اعلام می شود؛ از جمله شناسایی محموله توسط مقامات برای مراجعات بعدی. این شماره مرجع در برابر فروش مذکور است که به طور داخلی توسط خریدار در کلیه مراجع و پرونده های بعدی دفتر نیز استفاده می شود.

5. شماره و تاریخ سفارش خریدار :Buyer’s order number and date شماره سفارش خرید خریدار خارج از کشور در

6. مرجع دیگر در صورت وجود  :Other reference if anyشما می توانید هر شماره مرجع دیگری را که در رابطه با حمل و نقل اعلام شده ذکر کنید.

7. کشور مبدا :Country of Origin کشوری که کالای موردنظر در اصل در این کشور تولید شده است در این ستون ذکر می شود. در برخی موارد کالاها به کشوری وارد می شوند و همان کالاها پس از بسته بندی مجدد صادر می شوند. این در محموله های مثلثی نیز اتفاق می افتد. اطلاعات بیشتر در مورد “حمل مثلثی” را در مقاله های بعدی بخوانید.

8. کشور مقصد نهایی :Country of final destination کشوری است که در نهایت کالا به آنجا رسیده است.

9. کشتی / پرواز :Vessel / Flight نام کشتی یا پرواز در صورت موجود بودن. همچنین می توانید کشتی یا نام پرواز برنامه ریزی شده را ذکر کنید. ضمن ذکر نام کشتی ، همیشه شماره سفر را بنویسید.

10. قبل از حمل توسط :Pre carriage by اصطلاح Pre carriage by به معنای نحوه حرکت بار به بندر بارگیری توسط حمل کننده است.Pre carriage  می تواند “با جاده” ، “با قطار” “با هوا” یا “با دریا” باشد.

11. محل دریافت :Place of Receipt به محل دریافت کالا توسط شرکت حمل کننده پس از انجام مراحل گمرکی صادرات اشاره دارد. اگر شما (صادر کننده) دور از بندر بار قرار دارید، می توان محموله را در نزدیکترین ایستگاه حمل و نقل کانتینر از گمرک ترخیص کرد و به بندر بارگیری منتقل کرد. اگر مراحل گمرکی نزدیک بندر بار را تکمیل می کنید، ستون “محل دریافت” و “بندر بارگیری” یکسان خواهد بود.

12. بندر بارگیری :Port of Loading می توانید در اینجا بندر بارگیری کالا را ذکر کنید. این می تواند فرودگاه یا بندرگاه دریایی باشد جاییکه کالاهای خود را در هواپیما یا کشتی حمل می کنید.

13. بندر تخلیه :Port of Discharge این بندری است که کالاهای شما از هواپیما یا کشتی تخلیه می شود تا به محل خریدار برسد. هوشیار باشید ، ستون بندر تخلیه باید با بهترین دقت پر شود. اگر تکمیل اسناد مربوط به محموله های مختلف را به طور همزمان انجام می دهید، احتمال جابه جا شدن نام بندر تخلیه وجود دارد. می توانید تصور کنید که اگر همین نام بندر تغییر کند چه اتفاقی می افتد. صورتحساب حمل و نقل بر اساس فاکتور تهیه می شود تا در روند ترخیص کالا از گمرک ثبت شود. بارنامه براساس صورتحساب حمل و نقل تکمیل شده در ترخیص کالا از گمرک تهیه می شود. هنگامی که بارنامه با تغییر در بندر تخلیه ترخیص شود، محموله شما به مقصدی می رسد که شما در فاکتور به عنوان “بندر تخلیه” نام بردید.

14. محل تحویل  :Place of Deliveryاگر خریدار شما دور از بندر تخلیه واقع قرار دارد و او مجبور است کالاها را به انبار تحت نظارت گمرک (ایستگاه حمل و نقل کانتینر (CFS برساند، بارنامه صادره در بندر بارگیری باید محل تحویل را ذکر کند. هنگامی که کالا در بندر تخلیه توسط کشتی یا هواپیما تخلیه می شود، بار به محل گفته شده منتقل می شود. این مکانی است که واردکننده اسناد گمرکی را برای واردات و تحویل بار ثبت می کند. به عبارت دیگر، مسئولیت شرکت حمل و نقل برای تحویل کالا تا این مکان است. وارد کننده مجبور است کالاها را با هزینه خود از محل تحویل به مقصد نهایی کالا منتقل کند.

15. شرایط تحویل و شرایط پرداخت :Terms of Delivery & Terms of Payment شرایط تحویل مانند EX-WORKS ، FOB ، C & F ، C & I ، CIF ، DDU ، DDP و غیره مطابق با توافق شما و خریدار است. شرایط پرداخت نیز شامل LC ، DA ، DP و غیره می شود.

16. علائم و شماره :Marks and number به جزئیات “علامت گذاری” که برای صادرات روی بسته انجام داده اید، و همچنین به شماره ای که روی بسته ذکر شده اشاره دارد. فرض کنید 10 بسته برای صادرات دارید. شما بر روی هر بسته با شماره های سریال 1،2،3 ، الی 10 شماره گذاری کرده اید و آدرس کامل گیرنده و آدرس خود را در زیر عنوان مربوطه نوشته اید. در اینجا، شما علامت ها و اعداد را به صورت “01 – 10” “همانطور که آدرس داده شده” در ستون “علامت ها و اعداد” می نویسید. علامت گذاری و برچسب گذاری مناسب در مواقعی که حمل و نقل بار کانتینری کمی (LCL) دارید بسیار مهم است.

17. تعداد و نوع بسته ها :Number and kind of packages در این ستون، شما باید تعداد کل بسته ها را در محموله خاص ذکر کنید. اگر در مجموع 10 بسته صادر کنید، می توانید 10 مورد را ذکر کنید. همانطور که می دانید، انواع مختلفی از بسته بندی وجود دارد. به عنوان مثال: جعبه چوبی، بشکه، جعبه کارتن، پالت و غیره به نوع محموله بستگی دارد. بنابراین می توانید نوع 10 بسته گفته شده را ذکر کنید. اگر 10 بسته گفته شده را به عنوان پالت بسته بندی کرده اید، می توانید ستون “تعداد و نوع بسته ها” را به عنوان “10 پالت” ذکر کنید.

18. توضیحات کالا :Description of Goods جزئیات توضیحات کالا در این ستون ذکر شده است. همچنین هوشیار باشید که اگر محموله تحت اعتبار نامه است، کلمات ذکر شده در LC دقیقاً با کلمات شما در اسناد مطابقت داشته باشد. من شخصاً پیشنهاد می کنم، اگر هنگام صدور اعتبار نامه، خطای املایی رخ داده است، در صورتی که معنای کل توضیحات را تغییر ندهد، همان اشتباه املا در مستندات نیز وجود داشته باشد. با این توضیح، می خواهم یک بار دیگر اهمیت صحت در مستندات مطابق با کلمات اعتبار نامه را یادآوری کنم.

19. تعداد :Quantity تعداد کمیتی که می فروشید. باید ذکر کنید محصول خود را در چند قطعه و بسته می فروشید مثلا 10 قطعه در یک بسته و در مجموع 10 بسته. یعنی شما 100 قطعه می فروشید. پس در ستون “مقدار” 100 قطعه را ذکر کنید. اگر بر حسب کیلوگرم می فروشید، در ستون “مقدار”  “100 کیلوگرم” را درج کنید.

20. نرخ :Rate در ستون “نرخ” ، شما باید واحد قیمت فروش کالاها را ذکر کنید. نرخ هر قطعه یا نرخ هر کیلوگرم و غیره را ذکر کنید مثلا اگر هر قطعه را 10 دلار می فروشید، می توانید 10.00 دلار را درج کنید.

21. مبلغ :Amount مبلغ کالاهای گفته شده در اینجا ذکر می شود. طبق مثال فوق، شما مبلغ 1000.00 دلار را در اینجا درج می کنید.

22. کل :Total در اینجا می توانید مبلغ کل فاکتور را ذکر کنید. طبق مثال بالا بگویید: 1000.00 دلار

23. مبلغ به حروف :Amount in words لطفا توجه داشته باشید، مبلغ به حروف با مبلغ عددی ذکر شده مطابقت داشته باشد.

24. اظهارنامه :Declaration اظهار و امضای فاکتور بدین معنی است که شما اعلام می کنید که تمام اطلاعات آورده شده در فاکتور درست است. اظهارات اعلام شده در فاکتور ممکن است از کشوری به کشور دیگر بر اساس قانون مربوطه متفاوت باشد.

25. امضا کننده مجاز، مهر و تاریخ :Authorized signatory, rubber stamp and Date به معنای آن است که شخص فاکتور را با مهر  شرکت امضا کند. امضاکننده مجاز یعنی شخصی که صادرکننده به او اجازه می دهد از طرف صادرکننده فاکتور را امضا کند.

Comments (02)

  • Sign Up

    می 30, 2023 / 12 ماه پیش

    The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/fr/signup/XwNAU

  • биржа gate.io

    ژوئن 13, 2023 / 12 ماه پیش

    Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

پیام خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

kiankaramanco