kiankaramanco

اعتبار نامه LC در تجارت واردات صادرات چیست؟

اعتبار نامه LC در تجارت واردات صادرات چیست؟

اعتبار اسنادی تضمینی است که توسط بانک خریدار داده می شود تا مبلغ را از طریق بانک فروشنده در سررسید، طبق شرایط و ضوابط سند مبتنی بر توافق نامه قرارداد بین خریدار و فروشنده، به فروشنده واریز کند. اکنون به زبان ساده، اگر LC به نام شما باز شود، در زمان توافق شده مبلغی را از طریق بانک خریدار دریافت خواهید کرد. کلیه اعتبارات اسنادی برای تجارت واردات صادراتی تحت دستورالعمل های مقررات، عرف ها و رويه هاي متحدالشكل مربوط به اعتبـارات اسـنادي اتاق بازرگانی بین المللی (600 UCP) انجام می شود.

انواع اعتبارات اسنادی مانند قابل برگشت Revocable، غیر قابل برگشت Irrevocable ، تایید شده Confirmed، تایید نشده Unconfirmed، قابل انتقال Transferable، غیر قابل انتقال  Untransferable، نسیه یا مدت‌دار (یوزانس) Usance، دیداری At Sight، پشت به پشت (اتکایی) Back to Back، ماده قرمز Red Clause، وگردان Revolving  وجود دارد. رایج ترین و مطمئن LC اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت است. در مقاله دیگری جزئیات مربوط به انواع LC را توضیح خواهیم داد.

مزایای اعتبار اسنادی برای صادرکنندگان چیست؟

یکی از بهترین روش ها پس از پیش پرداخت برای هرگونه معامله تجاری، اعتبار نامه (LC) است، زیرا بانک خریدار با ارائه اسناد مورد نیاز طبق LC ، پرداخت را به فروشنده از طریق بانک فروشنده تضمین می کند.

مهمترین مزیت اعتبار اسنادی برای یک تأمین کننده به حداقل رساندن ریسک اعتبار است. در تجارت واردات و صادرات، فاصله جغرافیایی بین وارد کننده و صادر کننده بسیار زیاد است. بنابراین اطمینان از اعتبار خریدار یک تهدید عمده است. در حالت اعتبار اسنادی، می توان از چنین ریسکی جلوگیری کرد.

در یک اعتبار اسنادی، هرگونه اختلاف در معامله به راحتی حل و فصل می شود، زیرا شرایط و ضوابط LC تحت دستورالعمل های مقررات، عرف ها و رويه هاي متحدالشكل مربوط به اعتبـارات اسـنادي است. این مزیت دیگر LC برای یک صادرکننده است.

در یک اعتبار اسنادی، کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز قبل از حمل و نقل به درستی ذکر شده است و هیچ گونه سردرگمی یا سوتفاهم برای وارد کننده (خریدار) وجود ندارد تا به تامین کننده اطلاع دهد که در این بین اقدام کند. این یک مزیت خوب برای تامین کننده است برای از پیش برنامه ریزی موثر که باعث صرفه جویی در وقت می شود.

در مقابل اعتبار اسنادی، یک صادرکننده می تواند از سرمایه قبل از انتقال، از بانک ها یا سایر موسسات مالی سود ببرد. این مزیت دیگر اعتبار اسنادی برای یک فروشنده است. بسیاری از بانک ها کمک مالی را با حداقل سود بانکی تمدید می کنند، زیرا اعتبار اسنادی “سفارش صادرات ایمن” است.

اطمینان از دریافت کامل پول از دیگر مزایای اعتبار اسنادی است. در یک اعتبار نامه ، یک صادرکننده می تواند اطمینان حاصل کند که مبلغ کامل را طبق LC دریافت می کند که به فروشنده در برنامه ریزی ایده های تجاری آینده کمک می کند.

مزیت دیگر تحت معامله اعتبار نامه این است که صادرکننده پول را به موقع دریافت می کند. همانطور که می دانید ، “تامین مالی در زمان مناسب” عامل مهمی در هر معامله تجاری است. بنابراین اگر یک تاجر مبلغ پیش بینی شده خود را به موقع دریافت کند، می تواند بدون اتلاف وقت، فعالیت های شغلی خود را بدون دردسر برنامه ریزی کند. این یکی از مهمترین مزایای اعتبار اسنادی است. اطمینان از دریافت به موقع پول از دیگر مزیت های بسیار مهم تأمین کننده / صادر کننده در شرایط اعتبار اسنادی است.

به طور معمول و گسترده، یک LC غیرقابل برگشت تایید شده توسط خریدار و فروشنده افتتاح می شود که برای هر دو مناسب است. “اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت تأیید شده” برای هر صادرکننده ای “سفارش تأیید شده” است. بنابراین صادر کننده نگران لغو سفارش صادرات خود یا تغییر در سفارش مذکور نیست. این به یک صادر کننده برای برنامه های تجاری خود در سطوح مختلف از جمله برنامه های مالی، به حداقل رساندن خطر تولید، صرفه جویی در وقت و غیره کمک زیادی می کند.

مطابقت با برنامه تحویل توسط برنامه تولید مناسب یکی از مزیت های اصلی در زمینه اعتبار اسنادی تجارت است. به طور معمول ، تحت شرایط تجاری غیر LC ، خریدار ممکن است برنامه تحویل را بر اساس نیازهای خود گاه به گاه تغییر دهد. بنابراین این تغییر برنامه تحویل به نفع وارد کننده باعث می شود که صادر کننده فعالیتهای کلی تجاری خود را تنظیم مجدد کند.

Comments (02)

  • gate io

    می 11, 2023 / 10 ماه پیش

    At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  • gate io

    می 30, 2023 / 9 ماه پیش

    I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

پیام خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *