رفتن به محتوا

سورنا ستاری در مارس با یک هیئت تجاری و فناوری به ونزوئلا سفر می کند. برگزاری نشست تجاری و فناوری بین ایران و ونزوئلا و برپایی نمایشگاه ویژه محصولات دانش بنیان از جمله برنامه های پیش بینی شده برای این سفر است.

در این سفر که توسط مرکز تعامل بین المللی علوم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه ریزی شده است ، شرایط توسعه روابط علمی و فناوری بین ایران و ونزوئلا بررسی خواهد شد.

تجارت ایران و ونزوئلا با اعضای هیئت علمی